بخشنامه ها

بخشنامه های اداره امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

عنوان شماره بخشنامه تاریخ بخشنامه تاریخ درج در سایت
 آیین نامه ارتقا مرتبه علمی اعضای هیات علمی ۹۷۴۵۵/و ۹۵/۵/۱۱ ۹۶/۱۰/۱۹
 بخشنامه ترفیع اعضای هیات علمی ۳۰/۶۴۵۰۹ ۹۳/۷/۳ ۹۶/۱۰/۱۹
 دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گروه های غیرپزشکی از  پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بر اساس شناسنامه علمی ۱۰/۸۵۹۶۴ ۹۵/۱۱/۲۰ ۹۵/۱۲/۲۱
 شیوه نامه اجرایی معادل سازی ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی .... ۳۰/۵۲۱۲۶ ۹۵/۷/۲۶ ۹۵/۹/۲
 آئین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی ۳۰/۱۴۱۷۹ ۹۵/۲/۲۷ ۹۵/۳/۱۹
 تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی ۱۰/۱۴۱۸۰ ۹۵/۲/۲۷ ۹۵/۳/۱۹
 میزان درصد بورس اعضای هیات علمی پذیرفته شده در دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی با بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت ۳۰/۲۶۲۱۶ ۹۵/۴/۱۲ ۹۵/۴/۱۳
 دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰/۲۷۶۳۷ ۹۵/۴/۱۵ ۹۵/۴/۱۹
 بخشنامه اختصاص کدشناسه تدریس به اعضای هیات علمی تمام وقت نیمه وقت و مدرسین حق التدریس ۳۰/۲۹۹۱۸ ۹۵/۴/۲۸ ۹۵/۵/۲
 مجاز بودن ادامه تحصیل مربیان در شبکه بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی ۳۰/۲۹۹۱۹ ۹۵/۴/۲۸ ۹۵/۵/۲
 شناسایی اساتید و اعضای هیات علمی مسلط به زبان غیرفارسی جهت بهره مندی از قابلیت های این اساتید در شبکه بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی ۳۳/۲۶۱۳ ۹۵/۴/۲۹ ۹۵/۵/۲۵
 دستورالعمل پرداخت وام خرید و ساخت مسکن اعضای هیات علمی ۵۰/۶۰۴۳۵ ۹۷/۱۰/۵ ۹۷/۱۰/۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۷