آئین نامه ها

 

آئین نامه آموزشی مقطع دکتری

آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

خلاصه ای از آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویانیکه معدل کل کمتر ار 14 دارند

آیین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی