کارشناسان حوزه آموزش

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: قاسم اسلامی

شرح وظایف:

مسئول آموزش و انجام کلیه امور آموزشی رشته های :

مکانیک (کارشناسی ناپیوسته)

فناوری اطلاعات (کاردانی)

کامپیوتر (کارشناسی ناپیوسته ، دکتری)

معماری (کارشناسی ناپیوسته، دکتری)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۴۸   آدرس پست الکترونیکی: pey13851385[at]gmail,com

سوابق اجرایی: مسئول آموزش گروه های جغرافیای انسانی- جغرافیای طبیعی و کارتوگرافی

سوابق پژوهشی: مقاله های تحت عنوان نقش زیر ساختهای اقامتی در توسعه فعالیتهای گردشگری شهر رشت در مجله چشم انداز جغرافیایی

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: منصوره زارع

شرح وظایف:

انجام کلیه امور آموزشی رشته های :

مکانیک (کارشناسی ناپیوسته)

فناوری اطلاعات (کاردانی)

کامپیوتر (کارشناسی ناپیوسته ، دکتری)

معماری (کارشناسی ناپیوسته، دکتری)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدایی

اطلاعات تماس:  تلفن داخلی: ۱۱۴۸

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۴