کاردانی

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷)(بروز رسانی تیر ماه ۱۳۹۷)

* رشته های بدون آزمون  نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶ واحد رشت *

رشته های تحصیلی مقطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

ردیف

مقطع کاردانی ناپیوسته

ردیف

مقطع کاردانی ناپیوسته

۱

تربیت بدنی- مربیگری

۹

تکنولوژی تولیدات گیاهی

۲

تربیت معلم آموزش دینی و عربی

۱۰

حسابداری

۳

تربیت معلم آموزش ریاضی

۱۱

دامپزشکی

۴

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

۱۲

علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر

۵

تربیت معلم آموزش علوم تجربی

۱۳

علمی کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

۶

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

۱۴

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

۷

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

۱۵

کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان

۸

تکنولوژی تولیدات دامی

 

 

ردیف

مقطع کاردانی پیوسته

ردیف

مقطع کاردانی پیوسته

۱

تربیت بدنی

۲

علمی کاربردی حسابداری

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷