مسئول سنجش و نظارت

نام حوزه:معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: احمد صدفی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم:۳۳۴۲۴۱۹۸    داخلی:  ۱۰۷۳   آدرس پست الکترونیکی:  sanjesh[at]iaurasht.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۹