کارشناس مدرسین مدعو و حق التدریس

نام و نام خانوادگی: سیده فرشته حسینی

شرح وظایف:کارگزینی هیات علمی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۲۶۹   آدرس پست الکترونیکی: wteacher[at]iaurasht.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۹