کارشناسان کمیسیون موارد خاص

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی:هنگامه باقری پور

شرح وظایف: کمیسیون موارد خاص آموزشی: بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی که دارای مشکلات آموزشی می باشند مربوط به واحدهای رشت، لشت نشاء- زیباکنار، ماسال و آموزشکده سما رشت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ریاضی کاربردی

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۷۸۹۵     داخلی: ۱۱۲۲

سوابق اجرایی: مسئول آموزش رشته ریاضی کاربردی و ریاضی محض

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی:فاطمه مهدیلو

شرح وظایف: کمیسیون موارد خاص شامل:بررسی مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدایی ( دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی)

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۷۸۹۵   داخلی:۱۱۲۲   آدرس پست الکترونیکی: mahdiloo[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

- کارشناس آموزش

- رئیس اداره آموزش علوم و تحقیقات گیلان

- برگزاری آزمونهای سراسری

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: زهرا حسین زاده صیقلانی

شرح وظایف: دفتر کمیسیون موارد خاص: تایپ کلیه احکام کمیسیون موارد خاص آموزشی و مکاتبات با استان، سازمان مرکزی و صورتجلسات کمیسیون موارد خاص و انجام مراحل تبدیل به نامه نمودن و بایگانی مدارک.

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت گردشگری

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۷۸۹۵     داخلی:  ۱۱۲۲

سوابق اجرایی: اپراتور دبیرخانه

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۳۹۴