کارشناس خدمات آموزشی

 

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: معصومه جعفرنژاد عثماوندانی

شرح وظایف:

۱- ثبت نام و تشکیل پرونده و احراز هویت از کلیه دانشجویان جدیدالورود در تمامی مقاطع تحصیلی

۲- پاسخ به ارباب رجوع در خصوص مشاوره تحصیلی در تمامی مقاطع تحصیلی

۳- اسکن مدارک پذیرفته شدگانی که مغایرت اطلاعات شناسنامه با سند پذیرش مرکز آزمون دارند.

۴- بررسی سند پذیرش رشته های مختلف و ارسال آنها به آموزشهای مربوطه

۵- تکمیل فرمهای تصویب رشته (جمع آوری اطلاعات فرمهای تصویب رشته های جدید)

۶- پاسخ به مکاتبات و اصله به دفتر خدمات آموزشی

۷- دریافت سرفصل رشته های مختلف از سایت ها و ...

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۷۸۹۷          داخلی: ۱۱۱۶

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷