رئیس اداره امور هیات علمی

 

نام ونام خانوادگی:  مجید پورمحمدی                          

اطلاعات تحصیلی                                                 

رشته تحصیلی:   آموزش زبان انگلیسی TESOL

اخرین مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

رتبه: استادیار

دانشگاه محل اخذ: Universiti Sains Malysia (USM), Malysia

آدرس پست الکترونیک

pourmohammad@iaurasht.ac.ir

mp118@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

آدرس Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=9jO9jb0AAAAJ&hl=en&view_op=list_works&pagesize=150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۳۹۷