رئیس اداره امور هیات علمی

 

نام ونام خانوادگی:  سیدعلی صدیق ضیابری                             

اطلاعات تحصیلی                                                 

رشته تحصیلی:   مهندسی الکترونیک

اخرین مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

رتبه: استادیار پایه ۱۲

دانشگاه محل اخذ:دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

آدرس پست الکترونیک:sedigh[at]iaurasht.ac.ir