معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      نام ونام خانوادگی: شهاب شریعتی               

     آدرس پست الکترونیک: shariati[at]iaurasht.ac.ir

 

اطلاعات تحصیلی:

    آخرین مدرک دانشگاهی: دکتری تخصصی شیمی تجزیه

    مرتبه علمی: دانشیار                

    مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

 

سوابق اجرایی:

-‏ سریرست دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان از خرداد 1394

‏ ‏-‏ مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از مرداد 1393 لغایت تیر 1394‏

‏-‏ معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان‎ ‎‏ (تیر 1390 لغایت مرداد 1393)‏

‏-‏ عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از 1384 تاکنون

‏-‏ همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان به عنوان استاد مدعو (1393 - 1389)‏

‏-‏ همکاری با دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت به عنوان استاد مدعو (1387-1390)‏ ‏

-‏ همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به عنوان استاد مدعو (1385-1382)‏

‏-‏ مشاور شرکت خاک آزما نگین (1386-1382)‏

‏-‏ رئیس کمیته معاونین دانشجویی منطقه17 دانشگاه آزاد اسلامی

‏-‏ رییس شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1390 لغایت مرداد ماه 1393)‏

‏-‏ نایب رییس ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه (1390 لغایت مرداد ماه 1393)‏ ‏

-‏ عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1389 لغایت 1393)‏

‏-‏ عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1390 لغایت مرداد ماه 1393)

‏ ‏-‏ رئیس کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1390 لغایت مرداد ماه 1393)‏ ‏

-‏ عضو کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی گروه شیمی دانشگاه آزاد رشت

‏-‏ عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (از 1393)‏

‏-‏ عضو کمیته اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (از 1393)‏

سوابق علمی و پژوهشی