معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

  

 

نام ونام خانوادگی: شهرام غلامرضایی                                                                     

 

آدرس پست الکترونیک: gholamrezaei@iaurasht.ac.ir                                

مشاهده سوابق پژوهشی در Google Scholar

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام دانشگاه

رشته تحصیلی

           از تاریخ           

           تا تاریخ           

کارشناسی

علوم پزشکی کردستان(سنندج)

پرستاری

              

   

کارشناسی ارشد

علوم پزشکی گیلان (رشت)

داخلی جراحی علوم پرستاری

دکترا(PhD)

دانشگاه گیلان

فیزیولوژی ورزشی(متابولیسم و بیوشیمی)

   

سوابق اجرایی:

     - دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد رهبری دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان از سال ۱۳۹۶- ادامه دارد

     - مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۸۵- ۱۳۷۶

     - مدیر آموزشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۹۰ - ۱۳۸۵

     - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۹۰ - ۱۳۸۹

     - معاونت پزشکی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۹۳- ۱۳۹۳

     - رئیس دانشکده علوم انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۹۳- ۱۳۹۱

     - رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۹۳- ۱۳۸۷

     - مدیرکل ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۹۹- ۱۳۹۵

     - دبیر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۹۰- ۱۳۸۰

     - دبیر تخلفات انظباطی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۹۳- ۱۳۸۷

     - دبیر تشکل های سیاسی اساتید ۱۳۹۰- ۱۳۸۷

     - رئیس پژوهشی هیات کاراته استان گیلان از سال ۱۳۸۸ - ادامه دارد

     - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال ۱۳۹۹- ادامه دارد

 

مرتبه علمی: استادیار

پایه:  ۲۵

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۹