اخبار وب سایت زیر مجموعه

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در امتحانات پایان ترم

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در امتحانات پایان ترم

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند چنانچه دانشجویی در زمان امتحانات در تمام مقاطع تحصیلی در هر تعداد امتحان در جلسه امتحان حاضر نشود غیبت ایشان موجه تلقی می گردد. چنانچه دانشجو در امتحان حضور و پس از رویت سوالات بدون امضای صورتجلسه امتحان، جلسه را ترک نماید برگه ی دانشجو تصحیح و عمل دانشجو تخلف آموزشی محسوب می گردد و مشمول قوانین کمیته ی انضباطی خواهد بود.

ادامه مطلب