قابل توجه دانشجویان دوره دکتری : دروس منابع آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۳۰ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۳۹ کد : ۴۷۱۵ اخبار وب سایت زیر مجموعه
تعداد بازدید:۱۴۳۸

کلیـــه دانشجویان دوره دکتری تخصصی رشته های مختلف که در نیسمال جاری (اول ۹۸-۹۷) آزمون جــامع را انتخاب نموده اند، می تواننــد دروس منابع امتحانی مربوط به خود را که در جلسه مشترک کارگروه تخصصی رشته-گرایش مربوطه مشخص و به اطلاع دانشجویان نیز رسیده بود، در ذیل همین اطلاعیه ملاحظه نمایند.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد رشت

۱- دانشکده مدیریت و حسابداری:                                               

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)        

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته مدیریت صنعتی (کلیه گرایش ها)          

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)           

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته مالی- مهندسی مالی                      

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته حسابداری                                    

۲- دانشکده فنی:                                                                            

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته کام‍پیوتر-نرم افزار

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته معماری

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته مهندسی برق-الکترونیک

۳- دانشکده علوم پایه

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته ریاضی

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته شیمی-آلی

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته شیمی-تجزیه

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته مهندسی شیمی

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته مهندسی شیمی-پلیمر

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته زیست شناسی(کلیه گرایش ها)

۳- دانشکده کشاورزی

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته زراعت (کلیه گرایش ها)

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته باغبانی (کلیه گرایش ها)

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته علوم دامی-تغذیه دام

۴- دانشکده علوم انسانی

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی (کلیه گرایش ها)

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته آب و هوا شناسی

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته حقوق- حقوق خصوصی

دروس منابع امتحانی آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷ رشته روانشناسی- عمومی


( ۲ )