نکات انضباطی قابل توجه دانشجویان در ایام امتحانات

۱۴ خرداد ۱۳۹۴ | ۲۰:۵۵ کد : ۱۰۹۸ اخبار وب سایت زیر مجموعه
تعداد بازدید:۱۰۸۸
اهم مقرراتی که می بایست رعایت شود
نکات انضباطی قابل توجه دانشجویان در ایام امتحانات

نکات انضباطی قابل توجه دانشجویان در ایام امتحانات

با توجه به اینکه امتحانات پایان ترم حاصل یک نیمسال تلاش مستمر دانشجو، استاد و همکاران آموزش است، جهت برگزاری امتحانات با آرامش کامل و به دور از هرگونه تنش، توجه عزیزان دانشجو را به نکات زیر جلب می نماییم :

۱- دانشجویان محترم می بایست مطابق تاریخ و ساعت امتحان دروس که در کارت امتحانی قید گردیده است در جلسه امتحان حاضر شوند. حتما نیم ساعت قبل از آغاز امتحان در محل برگزاری امتحان حضور داشته باشند. درب سالن امتحانات رأس ساعت مقرر بسته خواهد شد و به دانشجویان متأخر اجازه ورود داده نخواهد شد.

۲- چنانچه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی تا 3 درس و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد تا 2 درس در امتحان شرکت ننمایند، درس بصورت حذف تلقی می گردد. اگر غیبت دانشجو بیش از تعداد ذکر شده باشد برای دروس مازاد بر این تعداد، نمره صفر تعلق می گیرد.

۳- دانشجویان محترم پس از رویت سوال امتحانی امکان ترک جلسه امتحان را نخواهند داشت و الزاما می بایست به سوالات پاسخ دهند.

۴-  همراه داشتن کارت امتحانی در جلسه امتحانات ضروری است.

۵- رعایت قوانین برگزاری امتحانات و احترام به عوامل اجرایی اعم از مراقبین، سرپرستان سالن امتحانات، اساتید و سایر عوامل برگزار کننده امتحانات ضروری است و در صورت مشاهده هرگونه رفتاری که سبب ایجاد تنش و برهم زدن آرامش امتحانات گردد تخلف محسوب شده و مشمول قوانین کمیته انضباطی می گردد.

۶- دانشجویان محترم از آوردن کیف، موبایل، هندزفری و هرگونه وسایل غیر ضروری به جلسه امتحان اجتناب نمایند. استفاده از موبایل حتی به عنوان ساعت و یا ماشین حساب ممنوع و تخلف می باشد.

۷- استفاده از ماشین حساب دانشجویان دیگر ممنوع می باشد.

۸- دانشجویان محترم موظفند در شماره صندلی های تعیین شده در کارت امتحانی در محل خود استقرار یابند و هرگونه جابه‌جایی مطابق نظر عوامل اجرایی آزمون الزامی است.

۹- دانشجویان محترم موظفند روی برگه های پاسخنامه و سوالات، اسم و شماره دانشجویی خود را قید نموده و در هنگام اتمام امتحان برگه های پاسخنامه را به همراه پرسشنامه تحویل دهند. هرگونه عدم تحویل برگه های سوالات و پاسخنامه تخلف محسوب شده و دانشجو مشمول قوانین کمیته انضباطی می گردد.

۱۰-  هرگونه تقلب در جلسه امتحان توسط عوامل اجرایی صورتجلسه شده و دانشجو مشمول نمره 25/0 و توبیخ کتبی با درج در پرونده می گردد و چنانچه موارد انضباطی با توهین به عوامل اجرایی همراه باشد، تشدید حکم تا محرومیت از تحصیل به مدت چند نیمسال امکان پذیر است.

۱۱- در جلسه امتحان هرگونه صحبت با دانشجویان دیگر، نگاه کردن به برگه دیگران، همراه داشتن نت و جزوه یا کتاب و یا هرگونه کاغذ حتی به عنوان چرکنویس، یادداشت روی کارت امتحانی، نوشتن روی دست، لباس و یا سایر اعضای بدن حتی اگر مرتبط با امتحان نباشد، بلند خواندن سوالات، خروج از جلسه بدون امضای صورتجلسه امتحان و توهین به مراقبین، تخلف محسوب شده و دانشجو مشمول قوانین انضباطی می گردد.

۱۲- از مراقبین محترم خواسته شده است هرگونه تخلفی را صورتجلسه نمایند.

۱۳- چنانچه دانشجویی پس از انجام تخلف نسبت به امحا و یا از بین بردن مستندات اقدام نماید مشمول تشدید رای کمیته انضباطی می شود.

۱۴- هیچ دانشجویی قبل از امضای صورتجلسه امتحان حق خروج از جلسه را نخواهد داشت و زمان خروج دانشجویان توسط ستاد امتحانات دانشکده به اطلاع مراقبین محترم رسانده خواهد شد.

۱۵- هر گونه نوشته‌ایی در برگه امتحانی که در آن دانشجو مشکلات شخصی را برای استاد بیان نموده باشد و تقاضای نمره داشته باشد تخلف محسوب می گردد.

۱۶- دانشجویان محترم پس از برگزاری امتحان اجازه ندارند با استاد جهت اخذ نمره تماس بگیرند. پس از برگزاری امتحان نمره توسط اساتید به اداره امتحانات تحویل و پس از ثبت توسط دانشجویان قابل رویت خواهد بود.

۱۷- دانشجو از زمان ثبت نمره تا 7 روز فرصت دارد تقاضای تجدید نظر خود را به صورت اینترنتی ثبت نماید. بدیهی است پس از این زمان سیستم اجازه ثبت تقاضای تجدید نظر را نخواهد داد. تأکید می شود تقاضای تجدید نظر تنها به صورت اینترنتی امکان پذیر می باشد و تقاضاهایی که به طرق دیگر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


( ۲ )